Lokalstrateg till Sundbybergs stad

Lokalstrateg till Sundbybergs stad

Du gillar struktur. Och är full av idéer. Precis som vi.

Här på stadsledningskontorets ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelning är vi inne i en spännande fas just nu. Vi bygger tillsammans vår nya avdelning och sätter arbetssätt internt på avdelningen. Avdelningen är ett stöd för hela staden när det gäller ekonomisk- social- och ekologisk hållbarhet. Vi har tillsammans erfarenhet från många olika verksamhetsområden vilket ger oss goda förutsättningar i vårt uppdrag.

Som lokalstrateg kommer du ansvara för kommunens strategiska lokalplanering och för att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att kommunens fastighetskapital i dessa sammanhang utnyttjas på bästa sätt. Arbetet sker i nära samarbete med kommunens dotterbolag Lokalfastigheter.

Du har ett särskilt ansvar för omvärldsbevakning och att följa den lokala fastighetsmarknaden. I tjänsten ingår ett övergripande ansvar för bevakning av lokalbestånd, behov, utnyttjande av lokaler på såväl kort- som lång sikt. Du är avtalsansvarig gentemot dotterbolaget Lokalfastigheter i enlighet med upprättat internt förvaltningsavtal. Du ansvarar även för att funktionsprogram utarbetas för de kommunala verksamheterna baserat på deras behov.

Tjänsten har beställaransvar och ansvarar för framskrivning av beslut i lokalfrågor vid ny-, om- och tillbyggnader samt avyttringar med tillhörande uppföljning och återrapportering. Du är kommunens kontaktperson i hyresrelaterade frågor.

Vi vill att du har relevant högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsekonomi och erfarenhet av att göra fastighetsekonomiska analyser och bedömningar eller likvärdigt. Meriterande är erfarenhet från lokalförsörjningsprocesser i kommuner.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet. Du är resultat- och utvecklingsorienterad, ser helheten och har en stark egen drivkraft. Uppgifterna kräver att du kan arbeta självständigt, är strukturerad och har en analytisk förmåga. Vi värderar särskilt din goda samarbets- och kommunikativa förmåga samt att du har en god förmåga att uttrycka dig i såväl i tal som i skrift.

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 14 augusti. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Välkommen med din ansökan!  

Välkommen att göra en digital ansökan genom att klicka här.

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster

Kontaktperson

Anna Håkansson

08-706 68 05

anna.hakansson@sundbyberg.se

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram