Nacka kommun söker en utvecklingsledare till redovisningsenheten

I din roll får du helhetsansvar för kommunens bokslut.

Redovisningsenheten är en del av kommunens ekonomiprocess och ansvarar för en rättvisande redovisning, för att redogöra för kommunens ekonomi i enlighet med lagkrav. Ekonomiprocessen i Nacka strävar efter att utvecklas och vill vara i framkant. I din roll blir du en viktig del i att Nacka kommun redovisar en korrekt bild av verksamhetens ekonomiska resultat, samt kontinuerligt utvecklar och förbättrar arbetssätt, flöden och struktur. Du kommer att arbeta i en kommun som är i tillväxt och som idag omsluter ca 5 miljarder kronor. För dig som drivs av att arbeta fram effektiva processer och eftersträvar automatiserade och digitaliserade flöden är detta rätt jobb. Nacka kommun har som ambition att vi ska vara bäst på att vara kommun och att det ska vara lätt att göra rätt!

Redovisningsenheten driver och utvecklar arbetet med kommunens redovisning så att beslutsunderlagen blir rättvisande - och så att rätt beslut fattas i den växande kommunen så att medborgarna får maximalt värde för skattepengarna. I enhetens uppdrag ingår att se till att kommunen följer gällande regler och rekommendationer inom redovisningsområdet, och för en säker och effektiv hantering av kommunens in- och utbetalningar. Enheten ansvarar också för systemförvaltning och administration och utveckling av kommunens ekonomisystem Business World. Kommunen befinner sig i en spännande fas med expansion vilket kommer att ställa krav på dig att kunna se vad som är nästa steg och vad som behöver förändras kring ekonomiprocessen. Du ingår i redovisningsenheten och enhetschefen blir din chef. Vi erbjuder dig möjligheter att utvecklas i en öppen och kreativ miljö med engagerade kollegor. Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus, mittemot Nacka Forum i öppna, moderna lokaler.

Beskrivning av arbetsuppgifterna

I din roll får du helhetsansvar för kommunens bokslut. Du kommer att arbeta kommunövergripande och operativt med periodbokslut, momsredovisning, investerings- och projektredovisning och extern rapportering, exempelvis till Statistiska centralbyrån. Du kommer självständigt driva och utveckla det ekonomiska arbetet i nära samarbete med verksamheten. Uppgifterna omfattar bland annat uppföljning, analys, webansvar, ärendeskrivning, och upprättande av likviditetsprognoser. I arbetet ingår att skriva och sammanställa dokument kring bokslut, arbetssätt och processer. Tjänsten innebär att du som utvecklingsledare leder ett team bestående av redovisningsekonomer och finansiella controllers. Du kommer att ansvara för att den ekonomiska informationen och interna redovisningsinstruktioner är aktuell och finns på kommunens web.

Kvalifikationer

Du har relevant högskoleutbildning. Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Erfarenhet av projektledning och förändringsledning. Du har gedigen erfarenhet inom offentlig verksamhet, den kommunala redovisningslagen, och de krav på uppgiftslämning som efterfrågas i SCB:s räkenskapssammandrag för kommuner.

Tonvikt i tjänsten ligger på att kunna se helheter och kunna kommunicera ekonomi på ett enkelt sätt i såväl skrift som tal. Viktiga personliga egenskaper är att du är driven, kommunikativ, affärsmässig, pedagogisk samt kvalitetsmedveten. Det är också viktigt att du är bra på att kunna samspela eftersom du kommer att verka inom hela kommunen.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 7 mars 2017. Urval kommer att ske löpande så ansök gärna redan idag. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här.

Kontaktpersoner

Eva-Lotta Allegri
Enhetschef
tfn: 070-431 9218

Eva Olin
Ekonomidirektör
tfn: 070-431 9906

Hanna Nörgaard
HR specialist
tfn 08-718 9194

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram