Redovisningsansvarig

Betydande ansvar i att samordna och följa med i utvecklingen samt vara drivande.

Om arbetsplatsen

Kommunledningskontoret och ekonomienheten erbjuder dig en trevlig och kreativ arbetsplats med bra kamratskap och gott samarbete. Vi har en traditionell förvaltningsorganisation med nämnder under kommunstyrelsen. Ekonomienheten består av två medarbetare på upphandling och nio ekonomer inklusive ekonomichef. Vi finns på kommunledningskontoret i Skillingaryd. Du arbetar i ett modernt affärssystem och blir del i ett team som vill ligga i framkant. För oss är tanke och omtanke viktigt och att värna våra relationer. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta i ett sammanhang där man delar med sig till varandra, ger varandra beröm och ställer upp för varandra.

Arbetsuppgifter

Som redovisningsansvarig på Vaggeryds kommun erbjuds du en utmanande och spännande tjänst med stor frihet att lägga upp ditt eget arbete. Tillsammans med kvalificerade kollegor utvecklar ni och levererar en kvalitativ redovisning som ger kommunen bästa förutsättningar för att planera och genomföra bra åtgärder för kommunens verksamheter och medborgare.

Som ansvarig för redovisningen har du ett betydande ansvar i att samordna och följa med i utvecklingen inom området samt vara drivande i utvecklingen av redovisningsarbetet. Du förväntas vara kommunens expert inom området och det ligger ett särskilt ansvar att arbeta både strategiskt och operativt tillsammans med övriga medarbetare på ekonomienheten. Kommunen har en komplex men mycket välfungerande ekonomifunktion och det ställs höga krav på både rapporteringen och redovisningen, vilket innebär att du förväntas vara med och utveckla och successivt uppdatera rutiner och processer inom ekonomiområdet.

Vidare innebär uppdraget:

 • Leda och samordna hela bokslutsprocessen inklusive tertialbokslut per april, delårsbokslut per augusti och årsbokslut. I arbetet ingår också samordning av rapportering till politisk organisation vid tertial- och delårsrapportering samt årsredovisning.
 • Ansvar för koncernredovisningen i kommunen och för kommunens redovisning av pensioner
 • Ansvar för och samordning av den övergripande ekonomiska statistiken innefattande det årliga räkenskapssammandraget (RS) som sammanställs till statistiska centralbyrån (SCB).
 • Ansvar för att bevaka lagar och rekommendationer så att kommunen följer god redovisningssed enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.
 • Ansvar för internredovisning och frågeställningar kopplat till detta redovisningsområde utifrån kommunens principer.
 • Kommunicera och verka för att rutiner och riktlinjer inom ansvarsområdet finns och efterlevs.
 • Ansvar för momsfrågor och dess hantering i kommunen.
 • Upprättande av årsdeklaration med fastighets- och löneskatt.
 • Ansvar för kommunens försäkringsfrågor.
 • Du bidrar med konsultation och stöd inom investeringsverksamhet och exploateringsverksamhet.
 • I rollen ingår också att stödja en mindre nämnd och dess förvaltningschef i arbetet med budget, uppföljning och prognos.
 • Ingår i GGVV-nätverk (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd) för redovisningsansvariga

Kvalifikationer

Då arbetet bygger på kontakter, samarbete och samordning på olika plan i organisationen, är det viktigt att du har förmågan att skapa goda relationer, kunna leda och samordna din process med helhetens bästa i fokus. I rollen ligger att kunna ta sig an frågor och uppdrag utifrån ett lösningsorienterat förhållningssätt, att se möjligheter. Du kommer ibland ha ansvar för och/eller delta i utvecklingsinsatser och utvecklingsprojekt. Du behöver därför besitta ett stort ansvarstagande och en god kommunikativ förmåga men också vara strukturerad och målinriktad så att arbetet går framåt. En vana att ta initiativ och fatta beslut är en viktig förutsättning för att klara uppdraget. Likaså god analytisk förmåga och mycket goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift är centralt för att lyckas i uppdraget. Vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har ekonomexamen från högskolestudier eller dokumenterad erfarenhet av samordning och redovisningsarbete från komplex verksamhet. Tidigare arbete som ekonom i offentlig verksamhet är meriterande. Du är van att samarbeta och stödja chefer i deras arbete med bokslut, budget, prognos och uppföljningar. Du är van att samordna boksluts- och årsredovisningsprocessen. Kunskaper i ett affärssystems olika delar är ett krav. Kommunen har avtal med Unit4Agresso.
Du ingår i en funktionsgrupp som leds av ekonomichef, där alla ekonomer i kommunen ingår. I rollen har du stora möjligheter att utvecklas, påverka och bidra till utveckling och ständiga förbättringar.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning, Heltid. Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning tillämpas

Kontakt

Jörgen Hansson, Ekonomichef, 0370-67 81 04

Sanja Matic, SSR, 0370-678026

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2021-01-18, ansökningarna kommer behandlas löpande.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan: Till ansökning.

Om Vaggeryds kommun

I Vaggeryds kommun är vi ca 1200 som arbetar och gör skillnad varje dag. Vår uppgift är att erbjuda service till våra kommuninvånare och att arbeta för att ge dem skola, omsorg, fritid och miljö som de behöver för att leva ett gott och meningsfullt liv. Vaggeryds kommun är en tillväxtkommun och invånarantalet förväntas fortsätta öka de kommande åren. Som medarbetare har du därför en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram