Redovisningschef med ledarskapsintresse

Söker du en tjänst där du får möjlighet till ett helhetsansvar för redovisningsprocesserna? Vill du dessutom ha en tjänst med stort fokus på ledarskap och utveckling? Då ska du definitivt läsa vidare!

Du är idag en Redovisningschef som har lett grupper med framgång och känner dig därför väldigt trygg och komfortabel i ditt ledarskap. Ditt primära incitament för att gå in i rollen som Redovisningschef i Nyköpings kommun är därför att få möjligheten till ett övergripande ansvar för redovisningsprocessen samt att driva ett förändrings- och utvecklingsarbete inom redovisning.

Ekonomiavdelningens uppdrag är att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi för kommunen. Ekonomiavdelningen består av 27 personer fördelat på tre enheter; Redovisning, Inköp- och upphandling och controlling. Enheterna arbetar i nära samarbete med varandra.

Redovisningsgruppen består i nuläget av nio personer och bidrar till att säkra god kvalité i redovisningsprocessen, att Kommunen följer lagar och regler inom ekonomiområdet samt att verksamheten har de verktyg de behöver för att driva effektiva ekonomiprocesser. Inom Kommunen pågår nu en hel del förändringsprojekt där Redovisningschefen och enheten spelar en central roll.

Tjänsten är placerad i Stadshuset som ligger centralt beläget på Stora Torget, nära till både kollektivtrafik och lunchrestauranger.

Arbetsuppgifter

Redovisningschefens primära fokus är att leda och utveckla redovisningsenhetens medarbetare samt processerna inom redovisningen. Du kommer att driva förändring och utveckling inom redovisningen. Du kommer i detta arbete ha mycket kontakt med hela ekonomiorganisationen samt nyckelpersoner inom kommunen. Ditt ansvar blir att säkerställa att redovisningen håller en hög kvalitet och att det finns en god intern kontroll på plats.

Redovisningschefen planerar och säkerställer att bokslut levereras i tid med god kvalitet samt säkerställer korrekt hantering av skatter och avgifter. I rollen ingår även ansvar för inrapportering av statistik och att vara systemägare för kommunens ekonomisystem.

Du ansvarar vidare för kontakt med revisorer och myndigheter. Du rapporterar till Ekonomichef för Kommunen och kommer att ingå i ekonomiavdelningens ledningslag.

Kvalifikationer

Du har en akademisk utbildningsbakgrund inom redovisning eller motsvarande och har därefter en gedigen erfarenhet av redovisning och personalledning. Du har tidigare drivit förändrings- och utvecklingsarbete inom redovisning och är därmed van vid att ha mycket kontakter ute i organisationen. Du har erfarenhet av att arbeta med kvalificerade redovisning i en kommun, ett större företag eller organisation.

Som ledare i Nyköpings kommun förväntas du dela vår vision, målbild och utvecklingsarbete. Du tar i beslutsfattandet ett helhetsansvar för kommunen i stort, inte bara den egna verksamheten. Utvecklingsarbetet kräver att du är förändringsbenägen, flexibel, jobbar med ständiga förbättringar och vågar tänka nytt – ha mod att driva och effektivisera den egna verksamheten och fatta beslut.

I ditt ledarskap tar du ansvar för egen utveckling och har förmåga att stötta dina medarbetare i deras utveckling. Du förväntas ha en tydlighet i att kommunicera mål/förväntningar, ramar/spelregler för egen verksamhet och ha mod att fatta beslut. Den kommunikativa förmågan innefattar även att ha kompetens och mod att ge/ta feedback, skapa tydlighet och coacha medarbetare till måluppfyllnad och utveckling.

Sök tjänsten via Nyköpings Kommun och Lediga Tjänster