Redovisningschef till Ekonomistaben

För att bli framgångsrik i den här tjänsten krävs att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du förstår numeriska underlag samt löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt. Vidare tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat och tar ansvar för din uppgift. Som redovisningschef strukturerar du själv upp ditt angreppssätt och driver dina processer vidare.

Om Kommunledningsförvaltningen

I en stor och innovativ kommun som Linköping, har Kommunledningsförvaltningen en viktig samordnande roll. Vi ger stöd och service till hela kommunen, företag och organisationer. På så sätt skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer. Att arbeta hos oss är att vara med och göra skillnad – att påverka samhällsutvecklingen. Vårt arbete berör de flesta Linköpingsbors vardag och bidrar till ökad social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger stöd till den politiska ledningen. Inom vår förvaltning ryms också modern kommunikation, effektiv administration och ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning, säkerhet och digitalisering. Allt det grundläggande som behövs i en kommun som växer och utvecklas.

Om arbetsplatsen

Kommunledningsförvaltningen, i vilken Ekonomistaben ingår, ansvarar för att möjliggöra kommunstyrelsens uppdrag. All planering och genomförande av det samlade uppdraget ligger i linje med de inriktningar och beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställt. Ekonomistabens uppdrag är att styra, leda, samordna och följa upp Linköpings kommuns verksamheter vilket innebär ett nära samarbete med förvaltningar och kommunägda bolag.

Vidare bidrar Ekonomistaben till att kommunen upprätthåller en god och hållbar ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. Detta sker genom ekonomistyrningsregler, budgetering och uppföljning, vilket säkerställer en god ekonomisk kontroll på kostnader och intäkter samt bidrar till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet i kommunen. Övriga ansvarsområden inom Ekonomistaben är kommunövergripande lokalförsörjning, beställningsansvar för upphandling, ekonomiadministration och kommunens finansverksamhet.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten som redovisningschef är inriktad mot kommunövergripande redovisning vilket är en viktig del av kommunens ekonomistyrning. Tjänsten innebär ett ansvar för redovisningsprocessen i Linköpings kommun samt att den utförs enligt god redovisningssed och håller hög kvalitet. Du har även ett ansvar för arbetet med kommunens övergripande bokslut och årsredovisning. Redovisningschefen har även ett beställaransvar mot Ekonomiservice som ansvarar för kommunens ekonomiadministration och förvaltning av kommunens ekonomisystem.

Som redovisningschef är du också sammankallande för kommunens interna redovisningsnätverk samt stöttar kommunens ekonomichefer och ekonomer i redovisningsfrågor. Vidare deltar du också i det externa redovisningsnätverket med åtta andra jämnstora kommuner. Du kommer också att leda den strategiska utvecklingen av kommunens ekonomisystem Unit4ERP samt utveckla den ekonomiska redovisningen i Linköpings kommun.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, det är meriterande om du har inriktning mot redovisning. Du har tidigare erfarenhet av redovisning inom större organisation med olika typer av verksamheter, gärna inom kommunal verksamhet. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete. Du har även arbetslivserfarenhet av, och kunskap om, ekonomisystem samt arbete med systemförvaltningsmodeller. Vidare har du god kännedom om ekonomisk redovisning.

För att bli framgångsrik i den här tjänsten krävs att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du förstår numeriska underlag samt löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt. Vidare tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat och tar ansvar för din uppgift. Som redovisningschef strukturerar du själv upp ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Att du tycker om att arbeta mot mål och fokusera på resultat och styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande är viktigt för tjänsten. Vi ser också att du har en god förmåga att förändra din inriktning när målen ändrar sig.

Inget personligt brev i din ansökan

Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.

Information om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med tillträde enligt överenskommelse. Referensnummer 6753

Kontaktpersoner

Petter Skogö, Ekonomichef, 013-26 21 38, petter.skogo@linkoping.se

Lisa Lindqvist, HR-konsult, 013- 26 37 73, Lisa.Lindqvist@linkoping.se

Fackliga företrädare

Eva Stjärnström Nilsson, Facklig företrädare, SSR, 013-20 78 54

Britt-Marie Sandström, Facklig företrädare Vision, 013-20 71 40,

britt-marie.sandstrom@linkoping.se

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 2021-05-02.


Om Linköpings kommun

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram