Redovisningschef

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Botkyrka kommun sträcker sig från Mälaren i norr till Himmerfjärden i söder och är, till ytan sett, länets största kommun.

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i sitt arbete. Planerings- och uppföljningsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen är Botkyrka kommuns övergripande ekonomi- och kvalitetsfunktion med ett strategiskt ansvar att leda och samordna kommunens styrning, planering och ekonomi till stöd för chefer och förtroendevalda.

Enheten redovisning ansvarar för den kommunövergripande redovisningen genom att säkerställa kvalitén, analysera och strategisk utveckla redovisningen. Enheten har ett stort ansvar vid upprättandet av kommunens och koncernens årsredovisning och delårsrapporter

VI ERBJUDER

Hos oss får du en roll med stor påverkan och många möjligheter att göra skillnad för kommunen och dess förvaltningar. Ge stöd och service, medverka i kontroll och uppföljning, samt bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom redovisningsområdet.

ARBETSUPPGIFTER

Som redovisningschef bygger du ett team samt leder och utvecklar enheten med 14 kompetenta medarbetare. Du ansvarar för att Botkyrka kommuns redovisning sker enligt krav och praxis. Du leder arbetet att säkerställa såväl en aktuell och tillförlitlig ekonomisk redovisning, som rättvisande bokslut och räkenskaper i kommunen.

Du kommer att vara en viktig del i vårt arbete med att utveckla kommunens redovisning. Du kommer tillsammans med en grupp av ekonomer och administratörer såväl inom den egna enheten som inom förvaltningsorganisationen skapa förutsättningar för att uppfylla kommunens åtaganden och god redovisningssed.

Utöver kärnuppgifterna med kassa, leverantörs- och kundreskontra arbetar redovisningsenheten med systemförvaltning av ekonomisystem, internkontroll och övergripande projekt.

KVALIFIKATIONER

Du har en relevant akademisk examen inom området samt erfarenhet av personalansvar och är en god ledare. Du har erfarenhet av redovisningsarbete och god kunskap om kommunal verksamhet samt erfarenhet av arbete inom området. Goda kunskaper om de lagar och regelverk som tillämpas.

Som person är du handlingskraftig och flexibel samt analytisk och noggrann. Du är en god pedagog som kan omsätta och förmedla ekonomiska samband. Du ska också gilla att samarbeta, se helheter och hitta lösningar samt vara lyhörd för verksamhetens behov och ha en god förmåga att ge stöd inom området. Arbetet kräver självständighet och innebär stort ansvar.

Du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.

ANSTÄLLNINGENS OMFATTNING

Tillsvidareanställning, heltid.  Tillträde snarast enligt överenskommelse.

ANSÖKAN

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Ansök senast 2017-08-20.

INFORMATION OM TJÄNSTEN LÄMNAS AV

Johan Westin, Ekonomichef, tel 070-865 33 16

ÖVRIGT

Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, eller etnisk och religiös tillhörighet.