Revisionschef, Borås stad

Borås Stads mest intressanta jobb är ledigt! Stadsrevisionen söker en ny revisionschef.

Den kommunala revisionen granskar den kommunala verksamheten på Kommunfullmäktiges och medborgarnas uppdrag. Kommunernas omfattande verksamhet och de allt högre krav som ställs på ekonomisk effektivitet, ändamålsenlighet och intern kontroll medför att revisorernas uppgifter blir alltmer komplexa och intressanta.

De 12 förtroendevalda revisorerna och Kommunfullmäktige i Borås Stad har valt att ha ett eget revisionskontor med anställda yrkesrevisorer som biträde i granskningen. Kontoret har fem anställda. Revisionschefen går nu i pension och vi söker nu hans efterträdare.

Stadsrevisionen har en stark ställning i Borås Stad. Vi utgör Kommunfullmäktiges och medborgarnas demokratiska kontrollinstrument. Vår främjande roll är tydlig och medveten – genom vår granskning och kontroll bidrar vi till att utveckla verksamheterna i Borås Stad.

Revisionskontoret är centralt beläget i Stadshuskvarteret

Arbetsuppgifter

Som revisionschef har du ansvar för kontorets verksamhet, ekonomi och personal. Du kvalitetssäkrar granskningen inför revisorsgrupperna. Granskningen bedrivs såväl inom den löpande, grundläggande granskningen som i fördjupade granskningar. Genom att lekmannarevisorerna har valt kontoret som biträde i granskningen ingår även att granska de kommunala bolagen. Dessa har samtidigt en auktoriserad revisor för granskning av räkenskaperna.

Revisionschefen ska själv genomföra viss granskning av nämndernas/bolagens verksamhet. Medarbetarna vid kontoret är högt kvalificerade och arbetar självständigt med granskning utifrån bevakningsansvar, och de är också granskningsledare för fördjupade granskningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot ekonomi/offentlig förvaltning eller annan för verksamheten relevant utbildningsbakgrund. Integritet, analytisk och stilistisk förmåga är mycket viktiga egenskaper. Revisionschefen ska ansvara för det yrkesmässiga stödet till de förtroendevalda revisorerna, vilket kräver en hög grad av integritet. Den analytiska förmågan är väsentlig; uppdraget är omfattande och kräver analytisk skärpa både när det gäller sortering och prioritering, och när det gäller att gå från en preliminär problemformulering hela vägen fram till en färdig, lättillgänglig granskningsrapport.

Den stilistiska förmågan är central eftersom revisionen i första hand kommuniceras genom rapporttexter av olika slag. Detta ställer krav på att den vi söker är en mycket god skribent med förmåga att skriva effektiva texter. Arbetsprover i form av genomförda utredningar/rapporter ska biläggas ansökan.

Revisionschefen genomför upphandling av verksamhetsrevision, och av räkenskapsrevision för de kommunala bolagen. Sökanden bör därför ha erfarenhet av upphandling. Revisionen av bolagen medför frekvent samarbete med revisionsbyråernas auktoriserade revisorer.

Du är en inspirerande, engagerad och kommunikativ ledare på din förvaltning. Du har en förmåga att lyfta specialister i deras arbete genom tydlig delegering och feedback. Erfarenhet av arbete i ledande befattning är meriterande.

Du behöver också vara väl förtrogen med villkoren i politiskt styrda organisationer. Certifiering som kommunal yrkesrevisor enligt Skyrevs normer är meriterande.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 2017-12-01.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2017-09-03. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här. 

Kontaktpersoner

Upplysningar lämnas av Revisorskollegiets ordförande Ingwer Kliche, tfn 0768-88 70 08 eller 070-441 47 30, eller av revisionschef Ola Sabel, tfn 033-35 71 54 eller 0768-88 71 54. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.