Ansvarig till Riksbyggens boendekoncept för äldre, Riksbyggen Bostad Väst

I Riksbyggen Bostad Region Väst är vi cirka 80 medarbetare. Vi arbetar med att utveckla nya bostadsområden och att bygga nya bostäder samt att renovera och bygga om hus som ägs av bostadsrättsföreningar. Vi arbetar även med att utveckla och bygga seniorboende och bostäder för äldre. Riksbyggens boendekoncept för äldre bygger på kooperativ hyresrätt. I nära samarbete med kommuner tar vi fram idéer och bygger därpå nya bostäder för att tillsammans med kommunen bidra till att äldre personer får möjlighet till eget värdigt boende.

Vill du bli vår nya Samhällsutvecklare med särskilt ansvar för äldre? För att tillsammans med kommuner i västra Sverige utveckla framtidens boende med syfte är att skapa en meningsfull och värdig livsmiljö.

Vad ska du göra

Du kommer tillsammans med kommuner att ta fram idéer kring ändamålsenliga och värdiga boendemiljöer och bostäder. Du arbetar främst med tidiga skeden där du sprider kunskap om de mänskliga och de ekonomiska fördelarna för kommuner med Riksbyggens kooperativa hyresrätt.

Det betyder att du tar initiativ till kontakt med kommuner för att därpå ta fram idéer i syfte att ordna boendet för de äldre i Västra Sveriges kommuner. Du gör detta tillsammans med projektledare på geografiskt marknadsområde som i senare skede får uppdraget att driva projektet vidare. I ansvaret ingår även att bevaka frågor för området ”boende för äldre” och att sprida kunskapen vidare inom Riksbyggen.

Genom att ständigt förbättra verksamheten och aktivt delta i samhällsutvecklingen bidrar du till vår utveckling. Du förmedlar även Riksbyggens mål och ser till att företagets värderingar genomsyrar hela verksamheten.

Vem är du

Du har ett naturligt intresse för samhälls- och boendefrågor och inser betydelsen av rum för hela livet. Du har god kunskap om hur kommuner fungerar demokratiskt, politiskt och ekonomiskt.

Eventuellt har du tidigare varit ekonomichef eller motsvarande i en kommun och är van vid att skriva beslutsunderlag samt att driva kommunala ärenden. Du är en skicklig ledare med affärsförståelse och ser helheter och nya möjligheter. En ytterligare merit är om du har erfarenhet från uppbyggnad och funktion av ekonomiska föreningar.

Som person är du proaktiv, strategisk, målinriktad och gillar att ansvara, styra och driva egna projekt. Du skapar lätt en öppen atmosfär som kännetecknas av tillit, respekt och lyhördhet.

Du delar Riksbyggens grundläggande värderingar och kooperativa värdegrund som bygger på samhällsutveckling, att sätta människan i centrum och att verka för en hållbar utveckling.

Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

Tjänstens placering kommer att bli i Skövde, Lidköping eller Uddevalla lite beroende på vart du bor. Läs mer om Riksbyggen på vår hemsida www.Riksbyggen.se

Ansökan

Sista ansökningsdatum 30 april 2017. Du är välkommen att söka genom att göra en digital ansökan här.

Kontaktpersoner

Har du frågor kontakta rekryteringskonsult Elisabeth Waktel på 0708 600400.