Senior koncernredovisningsekonom

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Om kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i deras arbete. Planerings- och uppföljningsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen är Botkyrka kommuns övergripande ekonomi- och kvalitetsfunktion med ett strategiskt ansvar att leda och samordna kommunens styrning, planering och ekonomi till stöd för chefer och förtroendevalda.

Redovisningsenheten ansvarar för den kommunövergripande redovisningen genom kvalitetssäkring, analyser och strategisk utveckling. Enheten har ett stort ansvar vid upprättandet av kommunens och koncernens årsredovisning och delårsrapporter.

Utöver kärnuppgifterna med avstämningar och redovisning, kassafunktion och kundreskontra arbetar redovisningsenheten med systemförvaltning av ekonomisystem, internkontroll och kommunövergripande projekt.

Till kommunledningsförvaltningens redovisningsenhet söker vi nu en senior redovisningsekonom till redovisningsgruppen där idag tre personer ansvarar för redovisningsfrågor centralt på kommunens redovisningsenhet.

Arbetsbeskrivning

I rollen som redovisningsekonom kommer du att göra månadsavstämningar, upprätta tertialbokslut och årsbokslut för kommunen. Du kommer även att granska förvaltningarnas bokslutsmaterial i samband med boksluten.  Redovisningsenheten ansvarar för upprättandet av koncernens årsbokslut som en del i kommunens årsredovisning tillsammans med koncernbolagen. Du kommer att ha ett tätt samarbete med befintliga redovisningsekonomer. Ni kommer att agera bollplank för varandra och dela upp arbetet mellan er. Tillsammans med dina kollegor kommer du att planera bokslutsarbetet, både för kommunen och för koncernen. Ni kommer även arbeta tillsammans i gemensamma projekt inom redovisningsfrågor. I rollen ingår även att kvalitetssäkra och utveckla ekonomiska processer, rutiner och metoder samt vara rådgivande åt verksamheten och mot förvaltningarna. Även andra arbetsuppgifter inom redovisningsenheten kan förekomma.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning redovisning. Du har mångårig erfarenhet av koncernbokslut och koncernredovisning från större organisationer eller verksamheter, där du har haft en drivande och ledande roll i bokslutsarbetet. Du är van att ha kontakt med revisorer, planera för och att delta vid revision.

Meriterande

Vi ser det som meriterande om du har helhetsförståelse för redovisning och i att tolka olika regelverk utifrån ett redovisningsperspektiv. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kommunkoncerner och investeringsredovisning för kommun. Det är mycket meriterande om du är van att självständigt upprätta en storkoncerns kassaflödesanalys.

Personliga egenskaper

Som person är du positiv och trivs med att arbeta i team. Du har empatisk förmåga och äger personlig mognad samt har hög integritet, som gör att dina kollegor upplever dig som trygg, stabil och med god självinsikt.

Du har ordning och reda på dina arbetsuppgifter och kan självständig strukturera dina dagar. Din lojalitet visar sig i en positiv attityd till ditt arbete och dina kollegor, där du handlar i enlighet med fattade beslut, lagstiftning och andra regelverk. Vi värdesätter din förmåga att i korrekta sammanhang lyfta konstruktiv kritik och problemlösning med endast berörda parter eller överordnad.

Botkyrka kommun är en mångkulturell arbetsplats som speglar kommunen som sådan. Därför är det av vikt att du värdesätter olikheter samt har förståelse för hur bakgrund och kultur påverkar dig och andra.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 2020-01-19.

Varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jeanette Sätterqvist på 072  530 09 30 eller via mejl jeanette.satterqvist@botkyrka.se och Alexandra Leijonhufvud på 070  205 16 19 eller via mejl alexandra.leijonhufvud@botkyrka.se .

Fackliga kontaktpersoner 08-530 61 000.


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.