SKR söker en ekonom med fokus på regionernas ekonomi

Ekonom till sektionen för ekonomisk analys där uppdraget är att följa, analysera och förmedla utvecklingen av regionernas ekonomi.

Om arbetsplatsen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet verkar för medlemmarnas intressen och erbjuder stöd till verksamhetsutveckling, utbildning, rådgivning och service. SKR stärker medlemmarna i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

Att arbeta på SKR omfattar många spännande frågor och innebär stimulerande kontakter med personer i olika positioner och med olika kompetenser. SKR har ca 500 medarbetare och kontoret är placerat vid Slussen i Stockholm.

Läs gärna mer på SKR.se

AVDELNINGENS UPPDRAG

Avdelningen för Ekonomi och styrning består av fem sektioner med totalt cirka 80 medarbetare, alla specialister inom sina områden. Kärnuppdraget är att som en samlad avdelning inom SKR stärka genom intressebevakning, utveckling och stöd till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner inom följande områden:

demokrati, styrning och ledning, ekonomisk analys, data och statistik, förvaltningsgemensamma grundläggande förutsättningar för digitalisering, internationella frågor och innovation.

Målsättningen är utveckla en vital demokrati och en effektiv styrning internationellt, nationellt, regionalt och lokalt i hela landet för att utveckla en hållbar välfärd utifrån medborgarens behov.

SEKTIONENS UPPDRAG

Du kommer att arbeta på sektionen för ekonomisk analys På sektionen är vi 15 medarbetare, alla experter inom sina respektive områden.

Sektionens övergripande uppdrag är att följa, analysera och prognostisera såväl kommunsektorns ekonomi som samhällsekonomin i stort. Vi bevakar medlemmarnas intressen när det gäller lagar och förordningar som påverkar de ekonomiska förutsättningarna, och gör beräkningar och bedömningar av ekonomiska konsekvenser av olika förslag. En viktig service vi erbjuder medlemmarna är prognoser på det kommunala skatteunderlaget, baserat på egna samhällsekonomiska bedömningar. Dessa prognoser utgör beslutsunderlag för kommuner och regioner i sitt ekonomiarbete, men analyserna ingår också som en del av SKR:s intressebevakning. Sektionen arbetar även konsultativt gentemot medlemmar och andra avdelningar på SKR.

Arbetsuppgifter

ROLLEN

Vi söker en ekonom till sektionen för ekonomisk analys där uppdraget är att följa, analysera och förmedla utvecklingen av regionernas ekonomi. Du representerar Sveriges Kommuner och Regioner i olika sammanhang och du arbetar för ett gott samarbete med andra organisationer, myndigheter och departement. Där ingår att skapa mötesplatser, förmedla erfarenheter och kunskap till kommuner och regioner.

Mer specifikt kommer du att delta i arbetet med att ta fram ekonomiska prognoser över regionernas ekonomi och i arbetet med Ekonomirapporten som är en återkommande rapport. Huvuduppgiften med rapporterna och prognoserna är att beskriva och analysera utvecklingen och där hitta de utmaningar som regionerna står inför. I arbetet ingår också att ta fram regionvisa jämförelser som möjliggör meningsfulla analyser på lokal nivå. Vidare svarar du på remisser och deltar i utredningar. Potentialen för utveckling och lärande ser vi som stor.

Internt och externt nätverksbyggande är en central uppgift för tjänsten. Syftet är att i dialog med regioner hämta in frågeställningar och behov samt fånga upp signaler för att ständigt driva och utveckla arbetet. Du kommer att bli engagerad i olika nätverk från regionerna. Du kommer också att delta i, och ibland leda, nätverk/arbetsgrupper där det ingår medarbetare från SKR:s olika avdelningar.

Kvalifikationer

VEM ÄR DU?

Du har akademisk examen med ekonomiinriktning. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med ekonomi, gärna i en region. Du trivs att arbeta både självständigt och med andra. För att trivas med jobbet har du ett samhällsintresse och ett brett strategiskt perspektiv på arbetsområdet. Du har en fallenhet och ett genuint intresse för att tolka, utvärdera och utveckla analyser. Det är en fördel om du är van vid att arbeta med statistiska analyser. Vi vill att du är bra på att formulera dig, både muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom förmåga att förmedla budskap och presentera komplex information på ett begripligt sätt.

Anställningens omfattning

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 2021-02-21. Referensnummer för tjänsten är A1004489.

Kontaktperson

Niclas Johansson Chef sektionen för ekonomisk analys 08-452 77 64 niclas.johansson@skr.se

Fackliga företrädare

Per Sedigh SACO 08-452 7743.

Gill Wingbo Vision 08-452 7689.

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram