Två ekonomer till ekonomiavdelningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
Örnsköldsviks kommun tar rejäla steg mot fortsatt utveckling för framtiden, vill du vara med och arbeta för det?

Du kommer att arbeta för kommunens övergripande ekonomiavdelning som består av en ekonomistyrningsenhet samt en redovisnings- och finansenhet. Ekonomiavdelningens medarbetare arbetar tillsammans oavsett enhet för att ge bästa möjliga ekonomiska stöd till politiker och tjänstemän. Tjänsterna inriktar sig främst på ekonomistyrning mot någon/några av kommunens förvaltningar men möjlighet finns att även arbeta med centrala redovisningsfrågor.

Arbetsuppgifter

Det som är centralt för ekonomistyrningsenhetens arbete är att utveckla ekonomiska processer utifrån ett verksamhetsperspektiv. I planerings- och uppföljningsprocessen ingår att arbeta med budget, löpande uppföljningar och analyser under året samt bokslut och verksamhetsberättelse vid årets slut. Det innebär att vara drivande i arbetet med att jämföra och analysera kostnader mellan kommunens enheter samt kostnadsnivån jämfört med andra kommuner och privata utförare. Du samarbetar med verksamhetens chefer och andra medarbetare på ett konsultativt sätt, ger support och är ett stöd i frågor som rör redovisning, budget, prognoser och bokslut.

Redovisning- och finansenhetens arbete består av att arbeta med löpande uppföljningar, analyser, avstämningar och rapporteringar under året på övergripande central nivå. Vid årets slut upprättas årsbokslut och årsredovisning för både kommunen och kommunkoncernen. Centrala delar är även att ta fram regler och riktlinjer inom redovisningsområdet och se till att redovisningen motsvarar kraven på intern och extern rapportering. Att utveckla och effektivisera redovisningens rutiner och processer, följa utvecklingen av regelverk inom redovisningsområdet samt genomföra utbildningsinsatser. Kommunkoncernens internbank bedrivs även inom denna enhet.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har ett konsultativt förhållningssätt, förmåga att se helhet samt kan göra kvalificerade analyser och bedömningar. Utifrån ekonomiavdelningens storlek och bredd på arbetsuppgifter finns god möjlighet till personlig utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som minst har en 3-årig högskoleutbildning med ekonomisk inriktning. Du har också mycket goda kunskaper i Excel samt hanterar det övriga Microsoft Officepaketet.

Som person har du en stor personlig drivkraft, är engagerad och besitter en hög analytisk förmåga. Det är viktigt att du har förmåga att se såväl helhet som detaljer. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbete och besitter en god pedagogisk förmåga. Du har förmågan att driva saker självständigt men även att arbeta i grupp.

Vi fäster stor vikt vid dessa personliga egenskaper och det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av både ekonomistyrning och redovisning.

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att lämna din ansökan så snart som möjligt.

Om tjänsterna

Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En tjänst är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.

En tjänst är en vikariatsanställning på heltid tom 2021-12-31 med tillträdesdag enligt överenskommelse.

Kontakt

Robin Wännström, ekonomichef, 0660-884 57

Åsa Grundberg, enhetschef ekonomistyrningsenheten , 0660-880 88

Facklig företrädare

Lisbeth Pettersson, Akavia, 0660-887 49.

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 2020-10-12. Referensnummer 2020/302.

Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.

Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik.


I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.