Verksamhetscontroller, Solna stad

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.

Tekniska förvaltningen i Solna stad har en viktig roll i stadens utveckling. Vi erbjuder solnaborna en ren, trygg och välfungerande stadsmiljö och förser stadens verksamheter med ändamålsenliga och effektiva lokaler. Stadsmiljöavdelningen ansvarar för stadens gator, trafik, parker samt renhållning och avfall. Fastighetsavdelningen förvaltar och genomför investeringar i stadens fastigheter och samverkar med andra förvaltningar vid om- och nybyggnationer.

Vilka är vi?

Ledningsstaben är en del av tekniska förvaltningen. På tekniska förvaltningen arbetar cirka 35 medarbetare med stadsmiljö- och fastighetsfrågor i fokus. Stor del av verksamheten är utlagd på entreprenad så de flesta av oss arbetar med att planera, upphandla, beställa och följa upp våra avtal och entreprenörer. Ledningsstaben stödjer förvaltningens arbete med bland annat ekonomi, nämndhantering, HR, arkiv, registratur och handläggning av olika myndighetsärenden. Vi är 8 personer i ledningsstaben inklusive stabschefen. Tekniska förvaltningen sitter i nyrenoverade lokaler i Solna stadshus mitt i Solna centrum. T-bana, bussar, tvärbana och pendeltåg finns runt knuten och Solna centrum erbjuder bra service.

Vad innebär arbetet?

Som verksamhetscontroller håller du samman våra verksamhetsmässiga och ekonomiska processer som verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning, budget och ekonomisk uppföljning. Du drar ekonomiska slutsatser och kan beskriva ekonomiska utfall med ord och på ett bra sätt arbeta fram beslutsunderlag för bland annat ledningsgrupp och den politiska nämnden. Du håller ihop vårt ”projektkontor” som efter vår projektmodell syftar till att ha kontroll på pågående och planerade investeringsprojekt och hur dessa löpande rapporteras. Du genomför olika utredningar av ekonomisk- och verksamhetsmässig karaktär och kan föreslå lösningar och komma med idéer för god ekonomisk hushållning eller kvalitetshöjande åtgärder. Du samarbetar nära våra avdelningschefer (fastighet samt stadsmiljö) och stöttar dessa i sin interna verksamhetsplanering och uppföljning.

Vem söker vi?

Du har högskoleutbildning, gärna med inriktning mot ekonomi, juridik eller liknande. Du har minst fem års arbetslivserfarenhet av kvalificerad verksamhetsuppföljning, planering och analys. Du ska ha erfarenhet av en controllerroll där du arbetar självständigt och tar egna initativ och där du arbetar både operativt och analytiskt/strategiskt. Du ska kunna behärska det svenska språket väl då en del av arbetet innebär att skriva fram olika beslutsunderlag. Det är meriterande om du har arbetat med ekonomi och styrning inom offentlig verksamhet och inom något eller några av tekniska nämndens verksamhetsområden. Det är även meriterande om du har goda kunskaper inom de lagar och regelverk som styr en kommuns verksamhetsutövning.

Som person är du självgående och tar ansvar och planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du strävar efter hög kvalitet i ditt arbete och tar initiativ till förbättringar och förenklingar. Du är tydligt serviceinriktad och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har en god känsla för siffror och ekonomiska underlag och löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt. Genom din breda kunskap och erfarenhet kan du snabbt sätta dig in i olika frågor och situationer och bidra till att lösa komplexa frågeställningar.

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde snarast möjligt.

Ansökan

Vi kommer annonsera i 3 veckor och vill ha din ansökan senast 24 november. Urval sker löpande under ansökningstiden. Skicka in din ansökan så fort som möjligt. I urvalsarbetet kan vi komma att använda arbetsprov och tester som ett komplement till intervju. Du är välkommen att söka här.

Kontaktpersoner

Rekryteringen hanteras av stabschef Johan Nilsson som du når på johan.nilsson@solna.se eller 08-746 18 65.

Fackliga företrädare på tekniska förvaltningen är:
Marika Lindhagen, Vision, marika.lindhagen@solna.se, 08-746 15 48
Mauritz Jokela, Sveriges ingenjörer, mauritz.jokela@solna.se, 08-746 13 50
Trudy Lund, Naturvetarna, jenny.back@solna.se, 08-746 35 21