Verksamhetscontroller till samhällsbyggnadskontoret, Stab och strategi, Södertälje kommun

Samhällsutveckling är ett samspel mellan offentliga och privata aktörer, där kommunen spelar en mycket viktig roll. I Södertälje har vi valt att samla samhällsplanering, byggande och förvaltning i ett kontor, samhällsbyggnadskontoret. Kontoret ansvarar för hela processen – för såväl strategisk planering som att utveckla kommunens mark till bostäder och förvaltning av det offentliga rummet Är du vår nya verksamhetscontroller?

Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag där du får vara delaktig i att utveckla framtida Södertälje. Vi står inför stora utmaningar. De närmaste 20 åren ska 20 000 bostäder byggas i kommunen. I detta arbete är din kompetens i ekonomistyrning, verksamhetsplanering och uppföljning central för att vi tillsammans ska lyckas genomföra våra uppdrag.

Enheten stab och strategi ansvarar för och leder arbetet med kontorets övergripande verksamhetsutveckling, strategiska samhällsplanering, kommunikation, projektledning och ekonomistyrning. Vi är 14 medarbetare som strävar efter att ge bra stöd till kontorets olika verksamheter.

En dag på jobbet

Den huvudsakliga delen av ditt arbete knyter an till mål och budgetprocessen som utgör själva ryggraden i den struktur och tidsplanering av aktiviteter som vi ska genomföra. Du håller ihop arbetet i denna process och har ett stort ansvar för att samtliga delar i mål och budget blir genomförda.

Du har kontroll på de ekonomiska förutsättningarna och uppsatta mål för verksamheten, och du rapporterar till kontorsledningen och aktuella nämnder. För att verka för resursmaximering i verksamheten driver du på för att åstadkomma nödvändiga åtgärder.

Tjänsten innefattar även omvärldsbevakning där du till exempel följer upp vad som händer i andra kommuner och hur de jobbar med bland annat nyckeltal. Att utveckla användningen av nyckeltal för planering och uppföljning är en viktig uppgift liksom internkontroll där fokus ligger på att använda resultatet för att tillsammans med stödfunktionerna föreslå och följa upp förbättringar. Syftet med rollen är att bidra till att verksamheten utvecklas utifrån visioner, mål och policyer. Det grundläggande perspektivet är god ekonomisk hushållning.

Vem är du?

Vi söker dig som har högskoleutbildning med fokus på ekonomi samt mycket god erfarenhet av att arbeta analytiskt och strukturerat med uppföljning och förändringsarbete. Du har god vana av att analysera, dokumentera och följa upp nyckeltal samt erfarenhet av att skriva rapporter på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt.  Din förmåga att utrycka dig kärnfullt och precist muntligt samt skriftligt är viktig. Vi ser gärna att du har erfarenhet från den kommunala sektorn.

I den här rekryteringen är din personlighet av största vikt. Vi behöver dig som har förmåga att se kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet och måluppfyllelse. Nyfikenhet, stort intresse för verksamheten och inte minst affärsmässighet är viktigt för att lyckas i rollen. Din förmåga att kommunicera och skapa goda relationer är god och du trivs med kontaktytor på olika nivåer. Vi söker dig som är drivande, engagerad och vågar utmana. Du instämmer i vår värdegrund ”medborgaren först” och ”mer än förväntat”.

Vi erbjuder dig

Du kommer att jobba i vårt vackra Stadshus. Här har du nära till Södertälje centrum, pendeltåg, bussar och en fantastisk utsikt över såväl staden som kanalen. Du kommer arbeta efter årsarbetstid vilket innebär att du själv har möjlighet att styra över din egen arbetstid. Vi erbjuder friskvårdspeng eller friskvårdstimme. Du får även möjligheten att växla semesterersättning till fem extra semesterdagar.

 Ansökan

Sista ansökan 2017-06-03. Du ansöker om tjänsten på kommunens hemsida här.

Skicka in din ansökan så snart du kan – vi intervjuar fortlöpande.

Kontaktpersoner

I den här rekryteringen samarbetar Södertälje kommun med Experis Finance. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Magnusson 076-780 68 64.

Varmt välkommen med din ansökan!