Vi söker en senior finansiell rådgivare för kommunsektorn

Vi bidrar till Sveriges utveckling med en lika fantastisk som enkel idé: Fler kommuner får bättre lånevillkor tillsammans än var och en för sig. Sedan 1986 har idén bidragit till att sänka svenska kommuners lånekostnader med miljardbelopp. Vi är drygt 100 personer som tror på det vi gör, har en balansomslutning på 470 miljarder, har Sveriges kommuner och regioner som uppdragsgivare och världen som arbetsplats. Tillsammans uppnår vi vår vision om ett hållbart samhälle.

Idag är Kommuninvest störst i Sverige på offentlig finansiering. Vår höga kreditvärdighet grundas i att svensk kommunsektor står stark. Vi gör kreditriskbedömningar utifrån medlemmarnas specifika situation som bidrar till och bevarar styrkan i sektorn.

Som expert inom kommunal ekonomi får du en viktig och central roll på bolaget. Du kommer att fungera som ett bollplank för kommuner och regioner inför investeringsbeslut. Du arbetar fram fördjupade analyser för enskilda kommunkoncerner och sektorn som helhet och utvecklar analysverktyg för detta ändamål.

Beskrivning

Kommuninvest utökar nu sina resurser inom kreditriskbedömning i takt med ökad efterfrågan och ökade regelverkskrav. Till Kommungruppen, som tillhör avdelningen Risk & Kontroll söker vi ytterligare en riskanalytiker. Kommunriskgruppen arbetar nära kundansvariga och kunder.

Avdelningen Risk & Kontroll arbetar bland annat med att kontrollera exponeringen för marknads-, likviditets-, operativa-, kredit- och motpartsrisker i affärsverksamheten, analys av upplåning, placering- och utlåningsverksamheten ur ett riskperspektiv samt med löpande analys av medlemmar och finansiella motparter.

Arbetsuppgifter

Viktiga delar i dina arbetsuppgifter är;

  • Omvärldsbevakning för att klargöra vilka faktorer som kan komma att påverka Kommuninvests kreditgivningsmotparter d.v.s. kommuner, regioner och deras bolag.
  • Analys, utveckling och dokumentation av bolagets kreditgivningsrisk-, limit och analysmodell.
  • Rapportering inom ovanstående områden till bolagsledning, bolags- och föreningsstyrelse, kommittéer, revisorer, myndigheter samt ratinginstitut.
  • Förmedla Kommuninvests syn på finansiella utmaningar till medlemmarna och vid behov till övriga intressenter.
  • Uppföljning/analys av medlemmar/kunder Uppföljning och analys av enskilda kreditgivningsmotparter och kommunsektorn. Förbereda och föredra ärenden till bolagets Kreditgrupp.

Du träffar kunder på initiativ av dem, kundansvariga eller utifrån ett identifierat bolagsbehov. Kundbesöken innebär några tjänsteresor per månad.

Kvalifikationer

Du har en bakgrund av att själv vara anställd i kommunsektorn alternativt har du arbetat med sektorn som konsult, revisor eller liknande. Du har kompetens inom kommunal ekonomi, gärna från koncernnivå och kan bedöma till exempel betalningsförmåga. Vana av att arbeta med framåtriktade analyser, kvantitativ datahantering är mycket meriterande tillsammans med finansiell kompetens inom region.

Personliga egenskaper

Du trivs med självständigt arbete och har förmåga att stå upp för ditt uppdrag och din uppfattning.  Du drivs av att utvecklas som ett kvalificerat stöd för kommunsektorn. Denna funktion kräver förmåga och vilja att lära nytt, nyfikenhet, och analytisk förmåga.

Tjänsten ställer stora krav på förmågan att göra behovsanalys, överföra kunskap och vara konsultativ. Du är tränad i att framföra budskap på ett tydligt sätt, din förmåga att presentera är väldigt hög.

Lika viktigt som faktiska kunskaper och färdigheter är att du delar våra värderingar och verkar för att sprida dem både internt och externt. Dessa värderingar visar sig till exempel i din attityd och är avgörande för ett prestigelöst samarbete och för att lyckas med kvalitet i alla moment och bidra till helheten.

Du engagerar dig i vårt uppdrag och visar delaktighet. Du är tydlig när du kommunicerar och säkerställer att du förstår information som förmedlas till dig. För dig är det naturligt att dela med dig av din kunskap och hjälpa andra att hitta bättre arbetssätt. Hos oss är samarbete, initiativförmåga och prestigelöst ansvarstagande de tre grundfundamenten för en framgångsrik organisation.

Vi erbjuder

Du blir en del av ett team som tillsammans bygger kunskap för olika kundsegment. Som Kreditriskanalytiker får du använda och fördjupa dina kunskaper inom kommunal ekonomi på olika sätt, då du både analyserar och förmedlar kunskap till hela sektorn. Ta gärna kontakt med Oscar eller Bert som är Kreditriskanalytiker och gärna berättar om vad arbetet innehåller. Deras kontaktuppgifter hittar du nedan.

Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera sitt arbete med fritid och familjeliv. Vi tycker det är viktigt att man kan påverka sin arbetstid och att det finns en flexibilitet att få livet att gå ihop. Våra medarbetare är kompetenta och utvecklingsinriktade, vi uppmuntrar därför till intern rörlighet för att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Mycket tid avsätts varje år till planering och genomförande av utbildningsinsatser
för alla medarbetare. Vi tycker att det är viktigt att alla våra medarbetare förstår hur den egna insatsen bidrar till den övergripande strategin.

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Örebro.

Kontakt

Britt Kerkenberg, 070-2580726
Oscar Hjelte, 072-2131966
Bert Hedberg, 070-3496531

Ansökan

Gör en digital ansökan genom att klicka här. Sista ansökningsdag är 2020-05-31.

Referensnummer är 2020/10.