Vi söker en utvecklingsinriktad Ekonomichef, Nyköpings kommun

Vi söker en utvecklingsinriktad ekonomichef!

Ekonomichefen ansvarar för ekonomiavdelningen som består av funktionerna Redovisning, Upphandling- och inköp samt Controller (budget- och bokslutsprocess, kvalitet och controll). Avdelningen består av 27 medarbetare varav 3 enhetschefer. I divisionerna finns ytterligare tre enhetschefer inom ekonomi.

I ditt uppdrag som ekonomichef har du ansvar för att leda ekonomiavdelningens olika verksamheter, ansvara för finansiella frågor, ansvara för att hålla ihop ekonomiverksamheten centralt med de delar som finns ute i kommunens olika divisioner(verksamhetsgrenar). Rollen innebär en stor grad av samverkan med divisioner och övriga specialistfunktioner inom Nyköpings kommun. Nyköping är en kommun i tillväxt med goda framtidsutsikter och har därför stora behov av exploatera och investera för framtiden. Du ansvarar för Nyköpings kommuns ekonomi och leder arbetet med de kommunövergripande ekonomiska frågor i nära samarbete med kommundirektör.

Ekonomiavdelningen är under viss omstrukturering och du får en god möjlighet att fortsätta det utvecklingsarbetet och införa nya arbetssätt. Behovet av att dels förtydliga ansvar och roller dels att arbeta igenom de stora och arbetskrävande processerna för budget-bokslut, kvalitetsuppföljning, internkontroll ligger högt på dagordningen. Frågan om olika ekonomisystem, införande och utbildning/support samt hur de är verktyg för chefer och verksamheter, är också viktigt då frågor kring digitalisering får en allt större betydelse.

Du har personal- och budgetansvar och du rapporterar till Nyköpings kommuns kommundirektör.

I arbetet ingår övergripande att:

  • Leda, planera, fördela och följa upp arbetet inom ekonomifunktionen.
  • Ansvara för kommunens planering och uppföljning gällande verksamhetsplanering, budgetering, ekonomisk rapportering, prognoser och årsredovisning
  • Vara föredragande för ledningsgruppen och kommunstyrelsen avseende ekonomifrågor
  • Driva frågor på strategisk och ledande nivå avseende redovisning och ekonomistyrning och tillse att chefer i organisationen får bra förutsättningar i sitt arbete med budget och uppföljning
  • Ansvar för kompetensutveckling och resursallokering inom hela kommunens ekonomifunktion

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav att du har kunskap och erfarenhet av kommunal styrning och redovisning med fokus på ekonomistyrning. Du har också kunskap om lagen om offentlig upphandling och offentlighetsprincipen samt några års chefserfarenhet. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet från kommunal sektor inom något av funktionens områden.

Du behöver ha förmåga att lyfta blicken och se strategiskt viktiga frågor för Nyköpings kommun och hur du ska samarbeta för att nå kommunens bästa, men samtidigt ha systematik i uppföljningen av det ekonomiska arbetet i din funktion. Ditt ledarskap ska präglas av tydlighet och du skapar möjlighet för dina medarbetare att känna engagemang tillsammans i sin grupp men låter dem också få ansvar att arbeta självständigt. Ett kommunikativt ledarskap, ordning och reda med en god pedagogisk förmåga är viktigt för att lyckas i uppdraget. Vi kommer be dig exemplifiera hur du möter kraven på personliga egenskaper.

Ansökan

Vi tar gärna emot din ansökan snarast sista ansökningsdatum den 8:e juli. Urval sker löpande. Du är välkommen att söka här. 

Kontakt

Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Monika Hammarbäck (ansvarig rekryteringskonsult) på tfn. 0705-56 27 52 alternativt Madeleine Fälleskog (HR-chef) på tfn. 0155-257771 eller via administratör på tfn. 0155-248405.

Övrigt

Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Aktuella kurser

Sista chansen att anmäla

13 aug, 2021: Föreningsmöte 2021

13 aug, 2021: KEF-dagen

15 aug, 2021: Utveckla mätsystem för verksamhetens processer

18 aug, 2021: Skapa uthålligt fungerande processer

20 aug, 2021: Att skriva och tala ekonomi

Sök innehåll

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram