Pressklipp

Skolpengens omfattning måste få variera

Ibland är att göra olika just det som skapar likvärdighet. Skolpengen illustrerar tydligt hur lokala förutsättningar måste få styra. Behoven hos en elev i Sorsele ser helt annorlunda ut än hos en elev i Vadstena. Läs mera...

Läs mer
Techbranschen kräver mer programmering i skolan

Programmering och digital kunskap behöver lyftas mer i skolan. Det skriver flera företrädare för techbranschen i ett öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström. – I dag är intresset snedfördelat och där har skolan en viktig kompensatorisk roll, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på branschorganisationen It & Telekomföretagen. Läs mera...

Läs mer
Norrbotniabanan närmar sig Luleå

Läs mera på nedanstående länk; Läs mera...

Läs mer
Stadens förslag: Tvinga bolagen betala avgift för elsparkcyklar

Det grönblå styret i Stockholms stad kommer lägga fram ett förslag om att de elsparkcykelföretag som är verksamma i kommunen måste ha polistillstånd för att få hyra ut sina elsparkcyklar.

Läs mer
Amorteringskraven snedvrider och utestänger: Uppdatering

Detta visas här med nya beräkningar – uppdaterade från 2017 till 2019 – av boendebetalningar och minsta inkomst för att få lån med olika amorteringsalternativ för en genomsnittlig etta i Stockholm kommun 2019 ("Stockholmsettan").

Läs mer
Minskat stöd till elbussar – elbusspremien fasas ut

– Det är hos regioner och kommuner som huvudansvaret för kollektivtrafiken ligger.

Läs mer
Praktikertjänst krävs på miljoner för att ha skadat Region Skånes varumärke

Region Skåne kräver skadestånd från vårdcentralen i Bjärred, som portade äldre människor från sjukhusvård.

Läs mer
Kompetensutveckling i omsorgen gynnar alla!

Trollhättans stad har fått stora ekonomiska tillskott av den socialdemokratiskt ledda regeringen, inte minst i och med Äldreomsorgslyftet.

Läs mer
Årsredovisning för Solna stad 2020 – positivt resultat trots pandemins utmaningar

Årsredovisning för Solna stad 2020 – positivt resultat trots pandemins utmaningar

Läs mer
SNS knyter regionföreträdare, lifescience-bolag och omsorgsutövare till nytt projekt om vård och äldreomsorg?

I gruppen sitter bland andra Getinges Nordenchef Magnus Back, Hemfrids grundare och styrelseordförande Monica Lindstedt och Kommunals samhällspolitiska chef Lisa Bondesson.

Läs mer
Världskonferens för hållbara städer

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, är värd för mötet och sitter i den globala styrelsen.

Läs mer
Den som tror att offentlig sektor är tärande, är lurad

Om utbildning, sjukvård och sjukförsäkringar vore privatfinansierade, vore de då närande i stället för tärande? Naturligtvis inte. Offentlig sektor är närande eftersom den bygger upp och bibehåller skattebetalningsförmågan, skriver Per Lindvall i sin krönika. Läs mera...

Läs mer
Utredning föreslår mer algoritmbaserad myndighetsutövning

Intresset för vad som kallas Trelleborgsmodellen har varit stort från kommuner runt om i landet, eftersom de digitaliserade biståndsansökningarna innebär att medborgare får snabbare besked och att behovet av socialsekreterare minskar i biståndsbedömningen.

Läs mer
Göteborg utvecklar hybrida möten och evenemang

Många upplevelser kommer även efter pandemin att ske både i fysisk och digital form. Göteborg & Co har beviljats 1,5 miljoner kronor av Tillväxverket för ett projekt där syftet är att utveckla staden som arena för hybridupplevelser. Läs mera...

Läs mer
Svagt stöd från chefen ger 3,5 gånger sämre resultat under pandemin

Bra stöd från chefen leder till bättre resultat för verksamheten – inte minst under pandemin. I en undersökning gjord av Framfot företagsutbildning svarar 62% av ledarna som upplever ett starkt stöd från sin närmsta chef att verksamheten går bra eller mycket bra. Av de som saknar stöd från sin chef upplever bara 37% detsamma. Läs […]

Läs mer
1 2 3 262

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram