Växande Malmö fokus för aktualiserad översiktsplan

När Malmö växer och förändras måste även den långsiktiga strategin för stadens utveckling ses över. På torsdagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att överlämna en reviderad version av översiktsplanen till kommunstyrelsen, att ställas ut för synpunkter. Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument som anger hur stadens mark- och vattenområden ska användas och hur den befintliga stadsmiljön ska utvecklas. Varje mandatperiod ska minst en översyn av översiktsplanen göras enligt lag, för att pröva om den fortfarande är aktuell. Den gällande översiktsplanen antogs i
Läs mer...

Kronoberg fasar ut stora delar av hyrpersonalen i höst

Gratis primärvård minskade tryck på akutmottagningar Nyheter 22 JUN 2017 Fem månader efter att landstinget i Sörmland införde gratis primärvård har besöken på sjukhus börjat minska. I stället söker sig fler patienter till primärvården, som har fått ökade öppettider. Kronoberg fasar ut storadelar av hyrpersonalen i höst Nyheter 22 JUN 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har ställt sig bakom ett åtgärdsförslag för att regionen ska bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården. Utfasningen är tänkt att börja till hösten.
Läs mer...

Akutkrisen i Helsingborg kan ha orsakat patients död

– Det finns ett dödsfall där vi inte kan utesluta att det finns ett samband med belastningen som vi av det skälet ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg för vidare utredning. Det inträffade tidigare i våras, säger divisionschefen Harald Roos. TV: Sjuksköterskan Catarina låg på akuten i 17 timmar SVT Nyheter Helsingborg har under våren rapporterat om överbeläggningar, personal som flyr och ett ökat antal patienter som tvingas övernatta i akutens korridorer eftersom det inte finns plats för
Läs mer...

Lunds första professorer i miljövetenskap

Natascha Kljun och Yann Clough heter CEC:s nya professorer, som har till uppgift att etablera varsitt forskningsprogram av hög internationell kvalitet i miljövetenskap. Forskningsprogrammen ska ha en naturvetenskaplig utgångspunkt, vara tvärvetenskapliga, och inriktade mot att bedöma förändringar i miljön till följd av mänskliga aktiviteter. Rekryteringarna är en del i arbetet med att utveckla miljövetenskap som utbildnings- och forskningsämne vid Lunds universitet. Yann Clough forskar kring modellering och förutsägelse av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i mänskligt påverkade landskap. Han har en
Läs mer...

Drygt 30 miljoner kr från EU:s strukturfonder till Kalmar län

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna hade den 20-21 juni beslutsmöte för att prioritera ansökningar inom regionala och sociala fonden. Sammanlagt 11 projektansökningar godkändes. Totalt fördelades drygt 67 miljoner kronor från de båda fonderna varav ca 30 miljoner hamnade i Kalmar län enligt listan nedan. Regionala fonden DigiBusiness, Kalmar Science Park AB beviljas 2 635 000 kr för att skapa ett kunskapscenter genom utveckling av klustret Digital Business och få fler företag att satsa på digitala affärer, utveckla digitala tekniker och
Läs mer...