Pressklipp

Lotta Finstorp ny landshövding i Norrbottens län

21 jan, 2021
Regeringen har utsett Lotta Finstorp till landshövding i Norrbottens län. Lotta Finstorps anställning som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Norrbottens län gäller från och med den 1 februari 2021 till och med den 30 november 2025. Läs mera...
Läs mer

Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

21 jan, 2021
Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering. Läs mera...
Läs mer

Politiska sammanträden på distans

21 jan, 2021
Välkomna till ett webbsänt erfarenhetsseminarium om hur man i kommun och region kan hantera fullmäktige- och nämndsammanträden på distans. Seminariet spelas in och kommer att finnas tillgängligt i efterhand. Tid: 22 januari 2021 10.00 - 12.00 Plats: Webbsänt seminarium. Anmälan skickas i samband med anmälan. Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner Läs mer […]
Läs mer

Tjänstemäns sociala arbetsmiljö försämrad under pandemin

21 jan, 2021
Fyra av tio arbetsmiljöombud upplever att den sociala arbetsmiljön har försämrats under covid-19. Det visar en ny rapport från Unionen om arbetsmiljö under pandemin. – Arbetsgivarna har klarat pandemins utmaningar ganska bra men det finns mer att göra för att förbättra den sociala arbetsmiljön, säger Martin Linder, ordförande i Unionen. Läs mera...
Läs mer

Hovrätten fryser tillgångarna – Vårdinnovation i konkurs

21 jan, 2021
Fem personer misstänks för grovt mutbrott i samband med att Region Skåne och Västra Götalandsregionen tecknat ett avtal värt en miljard kronor med Vårdinnovation. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>
Läs mer

Efter brottsutredning och konkurs – nu häver Region Dalarna avtalet med Vårdinnovation

21 jan, 2021
Men affären har granskats efter brottsmisstankar kopplat till samma system i Region Skåne och nu meddelar Region Dalarna att man häver avtalet med företaget Vårdinnovation som nu försatts i konkurs. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>
Läs mer

Region Örebro län vill bidra i utvecklingen av framtidens infrastruktur

21 jan, 2021
Region Örebro län vill bidra i utvecklingen av framtidens infrastruktur Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>
Läs mer

Så ska Örebro universitet samarbeta med industrin

21 jan, 2021
Årsklocka Kerstin Winge har tillsammans med Region Örebro län, Almi och Inkubera träffat näringslivsdirektörer för varje kommun i länet. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>
Läs mer

NNRs granskning av regeltillämpning på kommunal nivå

21 jan, 2021
Näringslivets Regelnämnd NNR, har fokuserat specifikt på regeltillämpningen och presenterar nu den fjärde undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå. Denna gång är det fem områden som granskats; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. NNRs undersökning av kommunernas regeltillämpning inleddes som ett projekt år 2010 och handlade då om områdena företagslotsning, serveringstillstånd, bygglov […]
Läs mer

Nya rekommendationen: högstadiet bör återgå till undervisning i skolan

21 jan, 2021
Smittskyddet i Region Skåne har sedan tidigare förordat distansundervisning för länets högstadieelever, denna vecka ut. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>
Läs mer

Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

20 jan, 2021
Nya friskolor – kommun för kommun Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>
Läs mer

Inköp av nytt vårdverktyg i Dalarna granskas – brottsutredning kring företaget

20 jan, 2021
En affär som nu granskas efter brottsmisstankar kopplat till samma system i Region Skåne. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>
Läs mer

Uppdrag för mer utbildad vårdpersonal

20 jan, 2021
Tillräckligt många utbildade i vården är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Därför har regeringen nu beslutat om ett uppdrag som ska få fram bland annat förslag på åtgärder för att underlätta för personer med yrkeserfarenhet från vård och omsorg att utbilda sig till hälso- och sjukvårdsyrken som kräver […]
Läs mer

Tre nya länder släpps nu in i offentliga e-tjänster

20 jan, 2021
DIGG har nu anslutit Slovakiens, Tjeckiens och Lettlands e-legitimationer till den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect. I och med det är totalt elva länders e-legitimationer anslutna och kan användas för att logga in i svenska offentliga e-tjänster. Läs mera...
Läs mer

37 fler kommuner och regioner med i Glokala Sverige

20 jan, 2021
Nu arbetar över hälften av Sveriges kommuner och nästan alla regioner tillsammans för att nå FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030. Pandemin har påverkat regionernas verksamheter och ekonomi på olika sätt. Inom hälso- och sjukvården har vården av patienter med covid-19 medfört en väldigt hög belastning. Samtidigt har andra sjukvårdsverksamheter tvingats till en lägre […]
Läs mer

Tillfälliga statsbidrag avgörande för regionens resultat

20 jan, 2021
Tillfälliga statsbidrag för pandemin ligger bakom ett högt ekonomiskt resultat 2020 för Region Örebro län. Ett preliminärt resultat på + 530 miljoner kronor redovisades vid dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott. Läs mera...
Läs mer

Uppsala kommun satsar på 500 nya extratjänster under 2021

20 jan, 2021
Att ha ett arbete och en möjlighet att försörja sig själv är en viktig del i integrationen och inkluderingen i samhället. Uppsala kommun satsade därför stort på extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända under 2017-2018. Satsningen föll mycket väl ut och nu ska 500 nya personer erbjudas en extratjänst under år 2021. Läs mera...
Läs mer

Digital daglig styrning ska öka tillgängligheten på Akademiska

20 jan, 2021
Våren 2021 införs digital daglig styrning sjukhusövergripande på Akademiska. Syftet är framförallt att säkerställa att sjukhusets samlade slutenvårdskapacitet utnyttjas på ett effektivt sätt. Det är ett exempel på digitala arbetssätt som tagit fart under coronapandemin. Läs mera...
Läs mer

Sjukvårdsdirektören om färre covidpatienter: ”Fortsatt väldigt ansträngt”

19 jan, 2021
Region Skåne tolkar minskningen av covidpatienter och färre smittotal som ett tecken på att restriktionerna efterlevs i allt högre grad av skåningarna. Länk till artikeln En nyhet hämtad från Pressklipp Fler Pressklipp >>
Läs mer

Ytterligare en extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

19 jan, 2021
Regeringen har i dag överlämnat en tredje extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag som till exempel den förstärkta och förlängda korttidspermitteringen, det förlängda omställningsstödet och det nya nedstängningsstödet. Budgeten innehåller även medel för den tillfälligt stoppade 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Läs mera...
Läs mer
1 2 3 179

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram