Äldreomsorgssatsningen ger 41,1 mnkr till Umeå kommun

De riktade statsbidragen möjliggör satsningar på kompetensutveckling, arbetsmiljöåtgärder och ökad bemanning. 12,6 mnkr avsätts för ett första steg till ökad bemanning inom kommunens vård- och omsorgsboenden.

Läs mera…