Pressklipp:

Årets Kommunalekonom är Henrik Berggren

30 aug, 2019

Vi gratulerar Henrik Berggren till utmärkelsen som "Årets Kommunalekonom".  Juryns motivering lyder;

”Henrik Berggren är ledande när det gäller kommunal-ekonomiska analyser, såväl på kommunnivå som på sektorsnivå. Detta har inne-burit många engagemang i enskilda kommuner men också hos exempelvis finans-departementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Henrik har utvecklat en modell för långsiktiga finansiella ana-lyser som har använts i många kommuner och regioner och han har därmed bidragit till att öka intresset för denna typ av analyser. Henrik är också synnerligen väl förtrogen med det kommunalekonomiska utjämningssystemet vilket inne-burit att han bland annat har varit engagerad i den senaste utredningen av kostnads-utjämningssystemet."

Idag är Henrik anställd hos PwC men fr o m september börjar Henrik en ny anställning i Täby kommun.

Läs hela artikeln om Henrik i vår tidning Kommunal Ekonomi.

 

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram