Bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt

Invånarna har rätt till en mer lättillgänglig och likvärdig offentlig service oavsett var i landet de bor. Det är dags för stat, kommun och näringsliv att öka samarbetet, för att alla ska få likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet, skriver generaldirektören för Statens servicecenter Thomas Pålsson.

Läs mera…..