Pressklipp:

Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

2 mar, 2021

I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos, kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag. Jämfört med den prognos vi presenterade i december (cirkulär 20:57) räknar vi nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2020–2022 men svagare 2023.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram