Pressklipp:

Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden

19 apr, 2021

Färsk statistik över beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler indikerar divergerande utveckling 2020. Byggloven för offentliga lokaler ökade med mer än 20 procent under året jämfört med 2019, medan byggloven för privata lokaler minskade med ca 5 procent. Resultaten redovisas i NAVET Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram