Pressklipp:

Digital motor Fyrbodal

2 mar, 2021

En förstudie som utforskar förmågor inom kommunernas IT-verksamhet.

Förstudien visar att Fyrbodals kommuner har ambitioner och mål att digitalisera sina verksamheter,vilket är positivt.Förstudien visar dock att det finns en del brister, bland annat gällande den digitala mognaden,vilket innebär svårigheter för kommunerna att nå uppsatta mål och ambitioner. Kommunerna behöver både drift-och utvecklingskapacitet för att anpassa sig till omvärlden genom att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering.Med de demografiska utmaningar som drabbar Fyrbodal kommer flertalet kommuner ha kapacitetsproblem och svårigheter att upprätthålla en kvalitativ och likvärdig välfärd.

Läs rapporten...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram