Pressklipp:

Effekter av New Public Management i välfärden – vad säger forskningen?

10 jun, 2021

Molander (2017) menar till exempel att kommunalisering och NPM uppvisar betydande likheter, medan det sägs finnas en tydlig distinktion mellan NPM och resultatstyrning.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram