Pressklipp:

ESV ska kartlägga myndigheters ledningssystem

6 feb, 2019

Ekonomistyrningsverket (ESV) har startat ett egeninitierat projekt för att kartlägga i vilken utsträckning de så kallade internrevisionsmyndigheterna använder ett ledningssystem för ekonomistyrning.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram