Pressklipp:

Fakta i frågan: Hur stor makt har EU i Sverige?

2 maj, 2019

Även om både EU och medlemsländerna i många frågor alltså delar rätt att fatta beslut så finns det en vägledande princip ("subsidiaritetsprincipen") som innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå, det vill säga nationellt, regionalt eller lokalt.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram