Pressklipp:

Finns det en VA-skuld?

3 jul, 2020

Dessa rapporter har i sin tur sin uppkomst i en rapport från Svenskt Näringsliv där man kom fram till att efter nedskärningarna på 90-talet har Sveriges ekonomi utvecklats urstarkt och att detta till viss del skett på bekostnad av investeringar i grundläggande infrastruktur.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram