Pressklipp:

Förbättrat resultat för kommuner och regioner under 2020

2 mar, 2021

Kommunsektorn – kommuner och regioner sammanräknat – redovisade ett verksamhetsresultat på 51,5 miljarder kronor för 2020. Det innebar en förbättring med 39,1 miljarder kronor jämfört med året före. Den kraftiga ökningen för verksamhetsresultatet förklaras av tillskottet från de generella statsbidrag som betalats ut på grund av coronapandemin.

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram