Högre överskott i statens budget efter turbulent budgetår

Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget 2019.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>