Kan digitaliseringen rädda vården?

I en rapport publicerad på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner visade sig de vanligaste diagnoserna i digital vård i många avseenden vara desamma som i den fysiska primärvårdens jourmottagningsverksamhet.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>