Kommuner som går samman kan bli av med sina skulder

Dagens Samhälle kan avslöja att Kommunutredningen planerar ett drastiskt förslag i sitt slutbetänkande: staten ska ta över skulder från de kommuner som väljer att frivilligt genomföra en sammanslagning. Det handlar om både bank- och pensionsskulder – enorma penningsummor. Läs mera….