Kriskommission för vården på väg att bildas

Samtliga partier har bjudits in till ett första möte för att diskutera gemensamma åtgärder för att komma till rätta med den djupa ekonomiska krisen inom regionen.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>