Lindholmen Science Park vill bidra till att göra demokratiska värderingar och livskvalitet till självklara utgångspunkter i den svenska innovationssfären. Under dagens undertecknande var även Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år, på plats.

Den moderna demokratin kan ses som samhällelig samverkan. På så sätt har demokratin likheter med Lindholmen Science Park i dess roll som neutral samverkansmiljö för svensk innovationskraft. I 20 år har framgångsrik samverkan skapats på regional, nationell och internationell nivå. Innovation för samhällsutveckling är i fokus, där perspektivet att bidra till förbättrade demokratiska värden är centralt: i vision och i vardag.

Läs mera…