Mer resurser kommer inte att lösa välfärdens problem

För att lösa välfärdens problem krävs ökad användning av modern teknik i kommun och landsting. I första hand behövs mer digitalisering och artificiell intelligens, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>