Norden världens tolfte största ekonomi

Finland sysselsätter flest inom forskning

Finland ligger tillsammans med Danmark i täten när det gäller andelen anställda som bedriver forskning och utveckling. I Pisamätningen 2015 låg Finland också klart bäst till av de nordiska länderna, och särskilt i naturvetenskap klarade sig de finska barnen bra.

Finland står också ut genom att ha den mest dämpade husprisutvecklingen i Norden.

Islands ekonomi växer mest – Norge är rikast

Island har de senaste åren satt ett antal nordiska rekord på många områden. Den ekonomiska tillväxten på 7,2 procent 2016 innebar ett rejält uppsving.

Norge är, trots den lägsta ekonomiska tillväxten i Norden, fortfarande rikast med en BNP per capita som är betydligt högre än i de övriga nordiska länderna.

Sverige släpper ut minst växthusgaser

Sverige har lägst utsläpp av växthusgaser med sex ton koldioxidekvivalenter per invånare, vilket är betydligt mindre än i de andra länderna. Sedan 2000 har de nordiska ekonomierna ökat med 28 procent, samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 18 procent.

Sverige utmärker sig också genom att ha tagit emot den högsta andelen asylsökande 2016. 56 procent av de asylsökande som kommit till Norden har sökt asyl i Sverige.

På Åland och Färöarna lever man längst

På Åland är medellivslängden för kvinnor 84,3 år, bland de högsta i Norden. Bara på Färöarna förväntas man leva längre, 84,5 år. Den förväntade livslängden för kvinnor är nu 84 år i Norden. I början 1960-talet var den 74 år.

Se all statistik här ”Nordisk statistik 2017”.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>