Ny rapport: 7 av 10 svenska fastighetsbolag saknar resurser för fortsatt digitalisering av sina fastigheter

Åtta av tio fastighetsägare vill dock koppla upp sina fastigheter ytterligare – främst av ekonomiska skäl, men också av miljö- och säkerhetsskäl.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>