Ny undersökning: 4 av 10 kommuner saknar strategi för barnrättsarbetet

Endast 1 av 3 kommuner uppger att de helt eller till stor del har implementerat barnkonventionen och 41 procent saknar en strategi för arbetet – trots att lagen gällt i snart ett år. Det visar en undersökning bland landets kommuner som Bris har genomfört inför barnkonventionens födelsedag den 20 november.

Läs mera…