Pressklipp:

Nytt stöd för val av driftform i kommuner och regioner

27 nov, 2020

"Med det stöd som tagits fram hoppas vi kunna bidra med kunskap om olika driftformer och hur valet påverkar kommunens eller regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag", säger Karin Peedu som varit projektledare. Skriften belyser hur valet av driftform får konsekvenser för styrning, insyn och uppföljning. Skriften presenteras och kommenteras vid ett seminarium 2 december.

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer. Utgångspunkten för den här beskrivningen av driftformer är därför den politiska organisationens behov av verktyg för att organisera, styra och leda den verksamhet den ska tillhandahålla. Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. En del som man behöver i den spaningen är kunskap om olika driftformer och hur de påverkar kommunens/regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Boken finns för beställning eller nedladdning

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram