Oroväckande syn på folkbildning hos Skånes kommuner

Det är utifrån insikten om folkbildningens starka bidrag till samhällets utveckling på en rad områden som Region Skåne ingått en överenskommelse med den samlade folkbildningen i Skåne.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>