Pressklipp:

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

14 jan, 2021

SKR och regeringen har avtalat om en fortsatt överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2021. Av dessa går 183,7 miljoner kronor till kommunerna varav 15 miljoner kronor till de 10 modellkommunerna. SKR erhåller 16,3 miljoner kronor till stödfunktionen/kompetenscentret och till arbetet med säker digital kommunikation.

Ladda ner dokument

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram