Pensionsekonomins grunder, KPA Pensions kurs 29/5

Du får en förståelse för hur det kommunala pensionssystemet är uppbyggt och fungerar, hur pensionskostnaderna budgeteras, redovisas och finansieras och hur de långsiktigt belastar den kommunala ekonomin. Läs mera om kursen på KPA Pensions hemsida, https://www.kpa.se/arbetsgivare/

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>