Regeringen ger uppdrag för ny infrastrukturplan och nya stambanor för höghastighetståg

Efter att riksdagen har beslutat om propositionen, inklusive hur stor den 12- eller 16-åriga ekonomiska planeringsramen ska vara, kommer regeringen att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>