Pressklipp:

Regional utveckling 2021 - konferens

3 mar, 2021

Coronapandemin har haft stora effekter på utvecklingen i världen på många sätt, här riktas blicken särskilt på näringslivets tillstånd samt förutsättningar lokalt och regionalt. Det offentligas del i arbetet behöver utformas för att möta dessa effekter och utmaningar. I det regionala utvecklingsarbetet är regionernas nulägesbilder viktiga pusselbitar. Årets konferens fokuserar på regionalt utvecklings- och tillväxtarbete kopplat till näringsliv och omställning.
När 5 maj 2021 Kl. 09.30-15.30
Var Digital
Anmäl dig här Regional utveckling 2021
Konferensen arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram