Så förbättrar politiker och tjänstemän sitt samarbete

Den politiska ledningen i kommuner och regioner måste medverka till att hitta goda former för samarbete med tjänstemännen. Professorerna i företagsekonomi Björn Brorström och Rolf Solli och identifierar tre viktiga spelregler för ett fungerande samarbete.

Läs mera i Dagens Samhälle.