SKL varnar för arbetskraftsbrist

Svensk ekonomi har sedan några år en väldigt positiv utveckling och SKL ser en positiv bild för 2018, men bristen på arbetskraft är samtidigt en kraftigt begränsande faktor för fortsatt stark tillväxt.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>