Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor – såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>