Pressklipp:

SKR: Information för kommuner och regioner om sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

5 jul, 2020

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor.

 

Information från ordförande Anders Knape om läget med anledning av coronaviruset

Skrivelser från SKR angående coronaviruset

Ansvariga myndigheter

Det är flera olika myndigheter som bär ansvaret för Sveriges hantering av coronavirussjukdomen covid-19.

Ansvariga myndigheter

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram