SKR: Långsiktiga förutsättningar viktigast för god ekonomi

En utredning ser nu över hur kravet på god ekonomisk hushållning ska utformas. God ekonomi i kommunsektorn kräver likväl att staten planerar långsiktigt och att sektorn ersätts för skäliga merkostnader till följd av covid-19.

Läs mer, SKR

Pressmeddelande från Finansdepartementet.