Sparåtgärder gav stort plusresultat

Sparåtgärder gav stort plusresultat

HAPARANDA: Preliminära siffror för 2017 visar att Haparanda kommuns resultat uppgår till plus 19,9 miljoner kronor.

Det är betydligt bättre resultat än den delårsrapport som lämnades vid halvårsskiftet. Resultatprognosen låg på plus 8,8 miljoner kronor.

Vidare motsvarar 2017 års resultat 3,2 procent av skatter och statsbidrag där målet för god ekonomisk hushållning är 2,0 procent.

Sammantaget uppvisade driften ett underskott på drygt 2,5 miljoner kronor för 2017. Socialnämndens underskott blev 11,6 miljoner kronor, medan barn- och ungdomsnämnden slutade på plus 3,2 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsnämnden slutade också på plus, 0,5 miljoner kronor, medan kommunstyrelsen slutade på plus 5,5 miljoner kronor.

– Sparpaketet som antogs i juni har gett tydlig effekt. Jag kan konstatera att de olika förvaltningarna har gjort ett bra jobb. Vi har strukturella utmaningar kvar att hantera, men sammantaget är resultatnivån för 2017 starkt, säger ekonomichefen Hans Kenttä på kommunens hemsida.

Nu väntar politisk beredning innan bokslutet och årsredovisningen 2017 fastställs av kommunfullmäktige under april månad.

ANNONS

Publicerad i Haparanda, Svenska

I detta forum gäller samma regler som för insändare i den tryckta tidningen. Det finns en ansvarig utgivare och vad som kan publiceras regleras av tryckfrihetsförordningen och de pressetiska reglerna. Debatten modereras av HB:s redaktion.

Skriv kortfattat, vårdat och inte med versaler (stora bokstäver) vilket är störande för läsningen. Använd heller inte långa rader av utropstecken eller andra krusiduller som försämrar läsbarheten. Kommentarer som länkar till andra webbplatser godkänns som regel inte. Antalet kommentarer är begränsat till maximalt 100 per nyhet.

Kommentarer som postas till HBwebben.se kan komma att publiceras också i Haparandabladet.

Länk till artikeln


En nyhet hämtad från Pressklipp

Fler Pressklipp >>