Pressklipp:

ST: Vem har ansvar för vad då en offentlig sektor konkurrensutsatts?

9 jun, 2021

Artikel från ST: Att släppa in privata aktörer till den offentliga sektorn motiveras ofta med att verksamheten då kommer att fungera bättre. Men hur kommer det sig då att hushåll i glesbygd inte får sin morgontidning för att det inte är lönsamt att dela ut den där?

Läs mera...

Partners

© 2020 Kommunalekonomernas förening. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram