Stärkta befogenheter för Konkurrensverket

Regeringen har i dag presenterat en proposition med förslag som stärker Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet. Förslagen innebär bland annat beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift, utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta om utredningsskadeavgift för företag som inte medverkar under utredningarna. Syftet med förslagen är att stärka Konkurrensverkets tillsynsverksamhet.

Läs mera…